Vad bloggare bör veta

Under lektionen får eleverna diskutera saker man bör känna till när man bloggar. Det är inte ovanligt att bloggare får erbjudanden om att skriva om andras produkter och då är det viktigt att veta vad som gäller vid reklam och sponsring.

I lektionen får eleverna lära sig vilka lagar och regler som styr vad man får och inte får göra när det gäller reklam i bloggar. Vi går också igenom vilken rätt man har att ta bilder och musik från nätet för att använda på sin egen blogg. Eleverna får också reflektera kring vad det betyder för människor att reklamen smyger sig in i deras liv via nya medier.