En värld utan reklam

Den här lektionen handlar om reklam. Den syftar till att låta eleverna reflektera över om reklam behövs och vad som avgör om reklam är bra eller dålig.

Lektionen ger även eleverna en inblick i hur man kan förhålla sig kritisk till reklam och skapar en medvetenhet om vad som är reklam till skillnad från annan information.