Produktplaceringar

Den här lektionen handlar om produktplaceringar och hur fenomenet har utvecklats till att bli en naturlig del av filmer och tv-serier. Under lektionen får eleverna diskutera hur produktplaceringar ser ut och hur vi påverkas av dem. Eleverna får fundera över vad produktplaceringar kan ha för konsekvenser och vilken utveckling dessa kan få i framtiden.

Lektionen tar också upp problematiken kring dold reklam. Genom produktplaceringar, sponsring och marknadsföring i sociala medier exponeras konsumenter alltmer för reklam utan märkning. Det vill säga att det inte framgår av sammanhanget att det handlar om reklam. Produktplaceringar är tillåtet om man i program före och efter ger information om detta.

Bilar, datorer, telefoner och kläder som syns i bild när vi tittar på film, serier eller underhållningsprogram kan många gånger vara produktplaceringar och samarbeten mellan företag. I dessa fall är det noga uttänkt vad som ska visas  och för annonsörerna kostar det mycket pengar att få med sina produkter i bild. Idag har fenomenet blivit så vanligt att vi många gånger inte lägger märke till det.