Media genier

Media Genier
– tävlingen för smarta reklamskapare

I Media Genier tävlar mellanstadieelever från hela landet med egna reklamkampanjer för en ideell organisation. Vinnarna utses av en duktig jury och pristagarna vinner pengar till klassen. På ett både roligt och lärorikt vis får eleverna visa sina kunskaper om reklam, media och källkritik. Tävlingen är en del av det kostnadsfria läromedlet Media Smart.

Media Genier ger mellanstadieelever chansen att bevisa att de är morgondagens skarpaste konsumenter och att ni förstår reklamens mål och syfte, men också hur man som konsument påverkas av reklam och andra budskap.


Om Media Genier

För att tävla i Media Genier ska man gå i årskurs 4, 5 eller 6. En och samma klass får lämna in max tre bidrag till tävlingen. En kontaktperson (ansvarig lärare) måste anges i tävlingsbidraget, med kontaktuppgifter såsom e-post och telefonnummer.

Man kan säga att reklamens viktigaste mål är att nå fram med sitt budskap till oss konsumenter. Reklambranschen har lagt ner mycket möda med att nå dit. Ända sedan 1950-talet har reklam varit en vetenskap med analyser, tester och verktyg för att hitta rätt sätt att nå konsumenterna. Då som nu är grundpelarna målgrupper, budskapen och valen av media.

Tävlingen Media Genier syftar till att ge mellanstadieelever en inblick i hur reklam skapas och varför den finns. Genom att skapa egna reklamkampanjer åt en ideell organisation har eleverna chansen att vinna pengar till sin klass. Under skapandet av reklamkampanjerna får eleverna reflektera kring hur de tror att de kan hitta sin målgrupp och genom vilka kanaler. De får även fundera över hur de med sina kampanjer når sina uppsatta mål.


Priser

1:a pris: 8 000 kronor
2:a pris: 5 000 kronor
3:e pris: 3 000 kronor

*Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.


Tävlingen

Ingen tävling 2024.