Om Media smart

Media Smart är ett kostnadsfritt läromedel som riktar sig till barn i grundskolan och gymnasiet.

Syftet är att ge barn och unga ett verktyg för att utveckla förmågan att förstå och tolka reklam och information på ett effektivt sätt. Detta för att skapa konstruktivt kritiskt granskande konsumenter. I filmen nedan får du full koll på Media Smart, på bara tre minuter!

Filmen om Media Smart:


Vi beräknas ägna sex timmar per dag åt olika medier, det gäller även barnen. Därför är det viktigt att de tidigt får förmågan att skapa sin egen uppfattning. Reklam och media är en stor del av vårt dagliga liv och borde behandlas därefter även i skolan.

Media Smart handlar inte om att förespråka reklam, utan om att diskutera fenomenet. Eftersom användandet av sociala medier och digitala plattformar ökat i takt med de digitala kanalernas framfart är det viktigt att elever i grundskolan och gymnasiet ges goda förutsättningar att kritiskt granska källor, tolka olika budskap samt lära sig om reklam och media.

Media Smart erbjuder ett digitalt läromedel som är helt gratis, för att skapa förutsättningar för framtidens konsumenter. Media Smart riktar sig till barn i grundskolan och gymnasiet, med syfte att ge unga ett verktyg för att utveckla förmågan att förstå och tolka reklam samt information på ett effektivt sätt.

Media Smart lär eleverna att tänka på hur de påverkas i sina dagliga beslut, både som individer och som konsumenter. Efter att ha gjort lektionerna kommer eleverna att veta mer om reklam, förstå dess syfte samt förstå vem som ligger bakom olika budskap. Och dessutom kunna känna igen olika uttryck som kommersiella budskap använder, oberoende av mediet.

Läromedlet ger eleverna möjlighet att tänka både kritiskt och granskande. Det ger dem möjlighet att diskutera sig fram till lösningar individuellt, i grupp och i helklass. Media Smart genererar viktig kunskap att ta till sig och hjälper eleverna att kunna förstå och ta ställning till omvärlden.

Kort om Media Smart…

  • är ett internationellt initiativ som ursprungligen kommer från Kanada.
  • lanserades i Sverige 2006 av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer
  • integreras smidigt i läroplanen
  • är helt digitalt!
  • är helt gratis!

Sedan starten har närmare 25 000 material distribuerats till landets skolor och idag besöks lektionssidorna på Media Smart mer än 1 500 gånger varje månad.

Med Media Smart utbildas dagens skolelever till morgondagens smartaste konsumenter!