Om reklam

Reklam spelar en viktig roll i samhället – den skapar konkurrens, den informerar, och inte minst, den bidrar till arbete och tillväxt. Reklam upplyser konsumenter om nya tjänster och produkter. Vad vore till exempel en brilliant uppfinning om ingen fick reda på att den existerade?

Utan kommunikation är till och med världens bästa idé värdelös

En produkt som blir populär och som säljer, innebär att företaget måste anställa fler. Fler får jobb och fler kan förverkliga sina drömmar. Intäkterna till stat och kommuner ökar, och när en produkt blir populär även utanför landets gränser, ökar även kännedomen och kunskapen om Sverige.

Marknadsföring är nödvändig för tillväxten av vårt samhälle

Utan reklam skulle morgontidningen kosta ungefär dubbelt så mycket, gratistidningen skulle överhuvudtaget inte kunna existera, gratisspel på internet och sajter som Facebook skulle inte finnas. Utan reklam skulle det vara svårare för nya företag att göra sig kända och kunna konkurrera med de etablerade, vilket i sin tur skulle ge oss konsumenter färre valmöjligheter.

En värld med reklam är bra för alla. Men, det är viktigt att man som konsument inte känner sig lurad, vilseledd eller diskriminerad av reklam. Med ett ständigt ökande informationsflöde, framför allt för barn och unga, är det angeläget att vi konsumenter förstår reklam, dess syfte och avsändare. Att i tidiga år börja tala om reklam ökar chansen för dagens barn och unga att växa upp till morgondagens smarta konsumenter.