Internationellt

Undervisningsmaterial från Media Smart har använts i skolor runt om i världen.

Läs mer om det internationella arbetet på respektive lands webbplats:

Media Smart i Canada      mediasmart.ca
Media Smart i England    mediasmart.uk.com
Media Smart i Finland    mediasmart.fi
Media Smart i Nederländerna     mediarakkers.nl
Media Smart i Portugal   mediasmart.com.pt
Media Smart i Tyskland  mediasmart.de
Media Smart i Ungern     mediatudor.hu