Vad är reklam?

Lektionen är en inledning till reklamens värld och syftar till att låta eleverna fundera över vad reklam är och i vilka sammanhang man möter den.

Målet är att eleverna ska få en inblick i olika typer av reklam och reflektera över vad reklam fyller för funktion i samhället. Lektionen låter eleverna både i helkass diskutera och i grupper arbeta med frågor kring reklam.