Att granska reklam

I den här lektionen får eleverna arbeta med reklamens huvudsyften och öva sig att förstå och kritiskt granska dessa. Syftet är att eleverna ska fördjupa sina kunskaper om de olika budskap som reklamen förmedlar.

Lektionen låter eleverna både i helkass diskutera och individuellt arbeta med frågor kring hur man kan granska och förstå reklam.