Politisk reklam

Lektionen tar upp politisk tv-reklam och reklam som visas i sociala medier.

I lektionen kommer eleverna få arbeta med frågor om hur partier använder film i sin reklam, vilka för- och nackdelar dessa har och vilken typ av reklam som är bäst. Lektionen är utformad för att börja på faktanivå och sedan lyfta eleverna till analys och reflektion.