Kändisar & sponsring

Lektionen tar upp ämnet kändisar i reklam och syftar till att eleverna ska fundera över och diskutera hur deras idoler och andra kända människor används för att göra reklam. Lektionen låter även eleverna reflektera över varför företag och organisationer sponsrar olika idrottsstjärnor, tävlingar eller events.

Denna lektion inleds med en flipp/hemuppgift och den bör delas ut och genomföras innan ni arbetar med lektionen (läs mer om flippen under steg 1).

Lektionen låter även eleverna både i helkass diskutera och i grupper arbeta med frågor kring hur en känd person och ett varumärke kan dra nytta av varandra, men även vilka risker eller problem som finns för företag att använda kändisar i sin reklam.