Vad är reklam

Denna inledande lektion av Media Smart tar upp frågan vad reklam är. För många är reklam bara ett avbrott i tv-programmet, eller stortavlor på stan eller i tunnelbanan. Men, reklam kan vara mycket mer än så. Framförallt i dag när internet och sociala medier erbjuder företag och organisationer digitala kanaler att marknadsföra sig i och står för merparten av de sammanlagda reklamintäkterna.

Denna lektion syftar till att låta eleverna fundera över vad reklam är och i vilka sammanhang man möter den. Målet är att få eleverna att se att det finns olika typer av reklam och tänka kring vad reklam fyller för funktion i samhället.

Lektionen tar upp och förklarar olika typer av budskap; reklam, nyheter, information och deras olika syften. I de tillhörande exemplen ges ni sedan möjlighet att diskutera skillnader och likheter mellan de olika.