Reklam, barn & unga

I den här lektionen får dina elever fundera över hur reklam som riktas till dem själva, det vill säga barn och unga, ser ut. Varje dag möts de av reklam i tv, tidningar, på bussen och på internet som vänder sig till just dem.

Reklam för produkter som godis, läsk, kläder och kosmetika vänder sig i första hand till vuxna – men barn och ungdomar är också en viktig målgrupp för annonsörerna. Lektionen tar upp frågeställningar kring olika sätt som reklam riktas till barn och unga. I denna lektion arbetar eleverna både med gruppdiskussioner och individuellt arbete.