På nätet och framför skärmen

Under denna lektion får eleverna själva fundera över och arbeta med hur och på vilket sätt de konsumerar media och reklam under en dag. Det kommer att ge dig som pedagog en inblick i elevernas medievardag och kan vara ett bra verktyg för dig när ni arbetar vidare med reklam, media och källkritik.

Lektionen inleds med en flipp eller övningsuppgift och den bör delas ut och genomföras innan ni arbetar vidare med lektionen. Uppgiften kräver lite av eleverna, men ska inte kännas tung eller tvångsmässig. Som ett alternativ kan du låta eleverna under lektionstid fundera över vilka sajter och sociala medier de använder under en vanlig dag. Om det finns möjlighet kan de även besöka dessa för att kunna utföra uppgiften på bästa möjliga sätt.

Ni får även i helkass diskutera elevernas övningsuppgift och ett antal andra frågor som rör deras medievanor.