Logotyper

En logotyp – eller logga – är ett företags eller ett varumärkes symbol. Att se en välkänd logotyp kan räcka för att veta vilken produkt eller tjänst som avses, utan att själva produkten visas.

Under denna lektion får eleverna diskutera hur de känner igen eller kopplar ihop olika företags loggor med deras produkter. De får fundera över en loggas betydelse för ett företag. Vad betyder en logotyp för dem? Vilka logotyper finns runtomkring er i skolan eller i närheten?