Ordlista

Analoga medier – Exempelvis tv, radio och papperstidning. Se även digitala medier.

Applikation/widget – Ett program som laddas ner lokalt till mobiltelefon eller läsplatta.

Avsändare – Företaget eller organisationen som ligger bakom en viss reklamkampanj.

Automatiserad marknadsföring – Användning av en automatisk process genom mjukvara (datorprogram) för att lättare identifiera målgrupp och marknad. Det används även för att analysera målgruppens behov och utvecklingen av pågående reklamkampanjer.

Banner – En annons på internet som fungerar som en länk som styr besökaren in till en annan webbsida.

Blogg – Bloggen är en populär digital kanal att skriftligt uttrycka sina åsikter i. Se även Vlogg.

Budskap – Det som du vill förmedla med din reklam.

Buzz – Starka och aktuella ord och uttryck som ska attrahera kunder. En synonym för buzz är även trendord.

DM-nämnden – DM-nämnden skall följa direktmarknadsföringens utveckling, påtala oacceptabla former och bidra till normbildning för framtida marknadsåtgärder. DM-nämnden prövar ärenden som rör tillämpningen av god etik inom direktreklam och samverkar med myndigheter och andra organisationer.
Till DM-nämnden kan du som konsument anmäla företag som du anser inte följt branschens goda sed gällande direktmarknadsföring.

DR, Direktreklam – Reklam som delas ut i brevlådan. ODR= Oadresserad Direkt Reklam, ADR=Adresserad Direkt Reklam.

Gerillamarknadsföring – Okonventionella reklamaktiviteter, ofta genomfört på oväntade platser. Namnet gerillamarknadsföring kommer från begreppet gerillakrigföring och bygger på principen att en liten specialstyrka kan nå sina mål på ett framgångsrikt sätt genom att använda sig av okonventionella strategiska och taktiska metoder. I gerillamarknadsföring använder man sig oftast av en kombination av flera olika metoder för att på så sätt öka genomslagskraften.

Hashtag – En hashtag är ett sätt att markera ord eller fraser i sociala medier. Det används för att det ska bli lättare att följa ämnet och för att öka räckvidden för sitt inlägg. Klickar man på en hashtag så kommer man vidare till andra inlägg som skrivits om ämnet.

Källkritik – Kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en källa. Det är viktigt att lära sig att granska vem som står bakom ett budskap. I framförallt reklamsammanhang kan det ibland vara svårt att veta vem som står bakom reklamen, när det inte ser ut som traditionell reklam. Exempelvis sponsring, produktplacering eller reklamtidningar.

Marknadsföring – Företag, politiska partier och organisationer kan använda sig av marknadsföring för att nå ut med sina budskap. Det kan handla om en produkt, tjänst, värderingar eller ett varumärke. Marknadsföring är ett samlingsbegrepp för exempelvis reklam, Pr, bloggar och annonser.

Mediekanaler – De plattformar där kampanjen är synlig, till exempel tidningar, tv, bio, radio, utomhustavlor eller webbsidor.

Medieval – Det urval av mediekanaler man gör för att effektivast nå sin målgrupp.

Målgrupp/Mottagare – Den grupp individer/personer som man vill nå med sin reklamkampanj. En målgrupp kan vara ”Kvinnor över 50 år som bor i en storstad” eller ”Män under 25 år, som studerar och har hund”.

Native Advertising – Annonser som liknar redaktionellt material. Native advertising utformas för att uppfattas som en naturlig del av läsarens upplevelse.

Pr – En organisation eller företag använder sig av Pr för att bygga relationer med kunder, följare och läsare. Pr är ”förtjänad” kommunikation, det vill säga att du inte betalar för medie-utrymme.

Produktplacering – En produkt eller ett märke som exponeras (visas) i en naturlig miljö i ett tv-program. Exempelvis kan en skådespelare ha på sig kläder av ett visst märke, äta mat på en viss restaurang eller använda en speciell mobiltelefon som då visas upp för en målgrupp som företaget vill nå ut till. Oftast handlar det om bilar och andra statushöjande produkter.

Public Service – Program i radio och tv som produceras på uppdrag av staten. Utbudet ska vara rikstäckande och politiskt och kommersiellt oberoende. Public Service finansieras främst genom licensavgifter som alla hushåll (som har en eller flera tv-apparater) måste betala.

Räckvidd – Det antal personer eller individer du kan nå med en kampanj. Det kan vara antal tittare av ett visst tv-program eller antal läsare av en tidning till exempel.

Selfie – En självporträttsbild som ofta har för avsikt att publiceras i sociala medier.

Shareability – I vilken utsträckning som information kan bli delad och spridas.

Status/statusrad/statusuppdatering – Den rad eller fält på ens profil på sociala nätverkssajter eller i chattprogram där man kan skriva ett kort meddelande för att beskriva sin status, t.ex. vad man gör eller funderar på, eller meddela att man inte är tillgänglig för kommunikation.

Sociala medier – Sajter där användarna själva kan bidra med innehåll, så kallat användargenererat material, och umgås med varandra samtidigt som de tar del av information. Exempel på sociala medier är Snapchat, instagram, Kik, Periscope och Facebook. Nätverken förenar vänner och familj.

Spin-off – En form av uppföljare eller ett sidospår. Spinoffer är vanliga kring tv-serier och filmer. Exempel på en spinoff är Håkan-Bråkan, efter böckerna om Sune av Anders Jacobsson och Sören Olsson.

Spot – Reklaminslag i tv eller radio.

Telemarketing – Marknadsföring via telefon. Det kan till exempel innebära direkt försäljning, bokningar eller undersökningar för en produkt, tjänst eller varumärke.

Utomhusreklam – Utomhusreklam omger oss överallt. Det kan vara i lokaltrafiken, på fordon, gator byggnader eller marknadsföringsbetonad kommunikation i utomhusmiljö. Utomhusreklam används därför att det anses vara ett effektivt kommunikationsmedel med stor räckvidd.

Varumärke – Ett varumärke är ett namn, en logo eller ett uttryck som symboliserar en tjänst eller produkt. Varumärket är ett företags ”dna”, här finns värderingar och kärnvärden. Olika varumärken skapar olika känslor hos olika människor.

Viral reklam/annonsering – Bygger på att människor sprider exempelvis länkar, spel eller filmklipp som de gillar till vänner, som i sin tur sprider det vidare till sina vänner. Kommer från engelskans ord för virus.

Vlogg – En videoblogg, även kallat vlogg, är ett trendigt sätt att idag uttrycka sig genom videos. Vloggare är nutidens bloggare. En vlogg uppdateras genom videos istället för det traditionella stycket med text som förekommer i en blogg.

YouTube – En webbplats med videoklipp som är uppladdade av sajtens användare.