Marknadsföra åsikter

Lektionen syftar till att eleverna får reflektera kring hur våra åsikter formas av reklam och hur reklam används för att påverka, inte minst när det gäller politik.

Gå tillsammans med eleverna igenom förmågorna som tränas och som har koppling till lektionen:

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (Svenska)
  • Söka information från olika källor och värdera dessa (Svenska)
  • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (Samhällskunskap)
  • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner (Bild)