Kändisar i reklam

I den här lektionen får eleverna reflektera kring hur reklam som riktas mot unga ser ut och vilka vägar den tar. För att nå unga söker annonsörer nya vägar utanför de traditionella medierna, till exempel genom idoler som används för att göra reklam i sociala medier.

Lektionen låter även eleverna reflektera över varför företag och organisationer sponsrar kändisar som till exempel e-sportstjärnor.

Gå tillsammans med eleverna igenom förmågorna som tränas och som har koppling till lektionen:

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (Svenska)
  • Söka information från olika källor och värdera dessa (Svenska)
  • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (Samhällskunskap)
  • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner (Bild)