Tävla i Media Genier

TÄVLA I MEDIA GENIER 2018

                

Visa att ni är morgondagens smartaste konsumenter och ta chansen att vinna pengar till klasskassan!

I Media Genier tävlar mellanstadieelever från hela landet med egna reklamkampanjer för en ideell organisation. På ett både roligt och lärorikt vis får eleverna visa vad de lärt sig om reklam och media och har dessutom chansen att vinna pengar till klasskassan.
Juryn, som består av personer från reklambranschen, kommer att bedöma kampanjerna som om de vore riktiga. Och vem vet, kanske kommer någon av kampanjerna att inspirera till verkliga kampanjer i framtiden!

Årets uppdrag – Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF kämpar för att skydda de mest hotade och unika arterna och livsmiljöerna på planeten. De arbetar också för att mänskligheten ska fördela jordens resurser rättvist och använda dem på ett hållbart sätt. För att nå sina mål jobbar Världsnaturfonden WWF såväl på politisk nivå som ute i fält och i tätt samarbete med lokalbefolkningar runt om i världen. WWF finns i över 100 länder, har fler än fem miljoner supportar och driver tusentals projekt inom allt från tjuvjaktsbekämpning till klimatsmarta energilösningar.

WWF arbetar på flera plan med klimatfrågan. Det rör sig om allt från projekt som rör enskilda områden och arter, till omfattande initiativ rörande nationella och internationella överenskommelser. De pågående klimatförändringarna är ett våra största hot mot våra livsmiljöer, men vi kan alla bidra till ett bättre klimat för att få en hållbar framtid.
 
Ser vi till historien har klimatet alltid förändrats. Vår jord har varit både varmare och kallare beroende på det varierande avståndet till solen, våra kontinenters rörelser och den kemiska sammansättningen i atmosfären. Tidigare klimatförändringar har tagit många tusen år, men nu ökar medeltemperaturen snabbare än normalt. Det beror främst på att vi människor bränner mycket fossil kol, olja och gas. Omställningen går tyvärr inte lika snabbt. WWF behöver folkets stöd för att lösa den klimatutmaning som vi alla står inför. 
 
Nu får du och dina klasskompisar i uppdrag att skapa en kampanj för få fler vuxna att känna till och förstå vad vi kan göra för att lösa klimatutmaningen.

Tre mål med kampanjen

Mål 1:    Många i Sverige är engagerade i klimatfrågan, oroliga över följderna av ett varmare klimat och vill göra förändringar i sin vardag för att som enskild individ bidra till omställningen mot en hållbar framtid. Skapa en kampanj som bidrar till att öka kunskapen om klimatfrågan och hur vi människor kan bli mer klimatsmarta och bidra till ett bättre klimat och med gemensamma krafter kan hejda klimatförändringen. 

Mål 2:   100 000 personer ska ha sett kampanjen
Mål 3:    Världsnaturfonden ska ha fått 500 nya Isbjörnsfaddrar

Tävlingens två delar

Del 1: Beskriv kampanjen (Steg 1 till 5)
Del 2: Skapa reklam (Steg 6)

Årets tävling är nu stängd. Tack för alla fantastiska bidrag och välkomna igen nästa år!