Säker på nätet

Säker på nätet

I den här lektionen får eleverna lära sig om hur man är säker på internet. Lektionen tar också upp några av baksidorna med internet, till exempel illegal nedladdning, ofrivillig annonsering och id-kapning.

Lektionen kan användas för att bredda elevernas digitala kompetens samt utveckla deras medie- och informationskunnighet (MIK). I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2.2 Kunskaper) står det att eleverna ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. I den här lektionen får eleverna lära sig att göra det på ett säkert sätt.

Gå tillsammans med eleverna igenom förmågorna som tränas och som har koppling till lektionen:

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (Svenska)
  • Söka information från olika källor och värdera dessa (Svenska)
  • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (Samhällskunskap)
  • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner (Bild)