Sveriges lärare har sagt sitt: Media Smart är ett relevant och väl anpassat läromedel

2017-02-15

Nu har vi stängt årets lärarundersökning. Närmare 100 svar har kommit in och vi har fått mycket matnyttig feedback och tydliga önskemål om förbättringar.

Så här tycker landets lärare om Media Smart:

 • 80 % säger att materialet är väl, eller mycket väl anpassat till årskursen
 • 84 % anser att materialet är relevant, eller väldigt relevant
 • 100 % är positiva till Media Smart
 • 100 % skulle rekommendera Media Smart till en kollega

Resultatet är helt fantastiskt, vi är glada och stolta över det fina omdöme vi får från er. Media Smart är dock ett levande läromedel och vi strävar ständigt efter att vässa utbudet för att ännu bättre passa in i skolans verksamhet och för att även fortsättningsvis vara relevant och viktigt i undervisningen kring reklam, media och källkritik.

Därför blev vi naturligtvis superglada över alla de tips och förslag på utveckling av Media Smart. Några av de förbättrings- och utvecklingsförslag som skickades in var;

 • Fler lektioner om källkritik och faktasökande
 • Mer om dold reklam/smygreklam
 • Internationell reklam

Och detta vara bara ett litet urval. Vi kommer naturligtvis att läsa alla förslag och se hur vi kan vässa Media Smart för att fortsätta vara ett relevant läromedel för dig.


Alla svar

1. Vilka årskurser är du lärare i?

 • 4-6, 41 %
 • 6-9, 29 %
 • 1-3, 11 %
 • Gymnasiet, 11 %    
 • Annat, 9 %

2. Hur kom du först i kontakt med Media Smart?

 • Via sökning på nätet, 47 %
 • Via Gratis i skolan, 32 %
 • Via rekommendation från kollega, 14 %
 • Annat, vänligen specificera nedan, 5 %
 • Via Facebook, 2 %

3. Har du använt läromedlet Media Smart i undervisningen?

 • Ja, 79 %
 • Nej, 21 %

4. Om nej: Vilket är det främsta skälet till att du inte använt Media Smart

 • Tidsbrist, 29 %
 • Jag har inte kommit igång, men planerar att använda Media Smart inom kort, 29%
 • Jag vet inte hur man använder läromedlet, 14 %
 • Annat, 14 %
 • Något viktigare kom emellan, 10 %
 • Media Smart motsvarade inte mina förväntningar, 5 %

5. Om ja: Vilket/vilka material har du arbetat med?

 • 4-6, 50 %
 • 7-9, 31 %
 • 1-3, 11 %
 • Gymnasiet, 9 %

6. Hur många av Media Smarts lektioner för din årskurs har du använt?

 • En, eller ett par lektioner, 55 %
 • Alla, eller nästan alla lektioner, 23 %
 • Ungefär hälften av lektionerna, 22 %

7. Hur pedagogiskt tycker du att läromedlet är? (skala 1-6, där 1 är ”inte alls pedagogiskt” och  6 är ”mycket pedagogiskt”)

 • 5    49 %
 • 6    28 %
 • 4    21 %
 • 3    1 %
 • 2    0 %
 • 1    0 %

8. Hur väl anpassar till din årskurs tycker du att materialet är? (skala 1-6, där 1 är ”dåligt anpassat till årskursen” och  6 är ”mycket väl anpassat till årskursen”)

 • 5    44 %
 • 6    36 %
 • 4    19 %
 • 3    1 %
 • 2    0 %
 • 1    0%

9. Hur relevant är materialet enligt dig? (skala 1-6, där 1 är ”inte relevant alls” och  6 är ”väldigt relevant”)

 • 5    44 %
 • 6    40 %
 • 4    12 %
 • 3    4 %
 • 2    0 %
 • 1    0%

10. Vad tycker du att dina elever lärt sig med hjälp av lektionerna? (Flera svar är möjliga)

 • Att känna till hur vi påverkas av reklam, 22 %
 • Att kritiskt kunna granska reklam, 20 %
 • Om reklam på internet (ex i sociala medier), 16 %
 • Om hur killar och tjejer porträtteras i reklam, 14 %
 • Att känna till vad som påverkar våra köpbehov, 12 %
 • Att känna till synorgierna av kändisskap och reklam, 8 %
 • Att identifiera politisk reklam, 6 %
 • Annat, 2 %

11. Skulle du arbeta med reklam, media och källkritik om Media Smart inte fanns? (Flera svar är möjliga)

 • Ja, med reklam, 35 %
 • Ja, med källkritik, 34 %
 • Ja, med media, 30 %
 • Nej, inte med något, 1 %

12. Vilken är din övervägande syn på Media Smart?

 • Positiv, 100 %
 • Negativ, 0 %

13. Skulle du rekommendera Media Smart till en kollega?

 • Ja, 100 %
 • Nej, 0 %

14. Känner du till Media Genier – tävlingen för elever i årskurserna 4-6?

 • Nej, 64 %
 • Ja, 36 %

15. Om ja på föregående fråga – hur har du hört om Media Genier

 • Jag har läst om det i ett nyhetsbrev, 51 %
 • Via Media Smart hemsida, 38 %
 • Via Gratis i Skolan, 7 %
 • En kollega berättade om tävlingen, 2 %
 • Via sökning på nätet, 2 %

Beställ Lilla boken om reklam & media

Handboken är helt gratis och vänder sig till dig som arbetar med reklam, media och källkritik i grundskolan eller gymnasiet. Boken kan användas som en guide till det svenska medielandskapet eller som en uppslagsbok när du arbetar med läromedlems Media Smart.

Beställ ditt exemplar här


 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i fältet nedan med din epostadress och trycka på Anmäl.